JUMVEA

JUMVEA JUMVEA Members List

T.H.I Corp

 • Yokohamashi, Japan
 • 1,499
Kanako HASHIMOTO (GENERAL MANAGER)      +81 45 508 2000
000607 Year

T.HONDA & COMPANY

 • Yokohama, Japan
 • 18,246
045-921-5015
000447 Year

TABBY CORPORATION

 • Yokohama, Japan
 • 15,276
Masahiro TABATA (The Managing Director)      +81-45-620-3887
000490 Year

TAKASAKI JIDOUSHA HANBAI LTD

 • Maebashi, Japan
 • Since 1995
 • 1,443
Yuuki TAKEDA      +81 27 365 0011
000624 Year

TAU Corporation

 • Saitama, Japan
 • Since 1996
 • 22,491
048-601-0812
000512 Year

TECT CO LTD

 • Oshu, Japan
 • Since 2013
 • 1,449
ryo chiba (Manager)      0081-197-22-2911
000619 Year

TOA TRADING CO LTD

 • Kasykabe, Japan
 • Since 2008
 • 2,181
+81 48 797 9768
000602 Year

TOCO INTERNATIONAL (PVT) LTD

 • Sano, Japan
 • 13,394
Yomal EKANAYAKA (Sales Manager)      0283-85-7224
000485 Year

TOKYO INTERNATIONAL TERMINAL

 • Tokyo, Japan
 • Since 1969
 • 12,220
Ryo Fujisawa (manager)      03-3572-6932
000121 Year

TOMISHO CO LTD

 • Aichi, Japan
 • Since 1973
 • 17,511
AHMAD ESTEAQ      +81 52 804 5666
000549 Year